Kim jesteśmy

Kim jesteśmy
Kim jesteśmy
Kim jesteśmy

FINDEWAL Sp. z o.o. jest spółką technologiczną istniejącą od 2014 roku i od samego początku ściśle związaną z produkcją maszyn i urządzeń na potrzeby przemysłu i transportu. W zakres jej działań wchodzi między innymi: opracowanie prototypów układów elektromaszynowych sterowanych mikroprocesorowo, przeprowadzanie badań wdrożeniowych z zakresu napędów elektrycznych pojazdów oraz modernizacja układów bezpieczeństwa maszyn. Spółka dokonuje także audytów energetycznych oraz poszukuje wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu. Tworzy również systemy bezpieczeństwa w transporcie towarów o wysokiej wartości. Najważniejszym produktem FINDEWAL jest system Track’A’Truck.

System Track'A'Truck

Do największych wyzwań stojących przed transportem towarów o wysokiej wartości należy zagwarantowanie bezpieczeństwa przejazdu i dostarczenia towaru do odbiorcy. Właśnie tym się zajmujemy.

Track’A’Truck jest innowacyjnym, bezpiecznym i niezawodnym systemem służącym do ochrony towarów transportowanych drogą lądową. Dzięki trzem współpracującym i uzupełniającym się kanałom przesyłu informacji gwarantuje większą kontrolę nad pojazdem i ładunkiem oraz znaczne zmniejszenie ryzyka utraty kontaktu z pojazdem i kierowcą w trasie względem systemów istniejących obecnie na rynku. Składa się z trzech modułów: bezpieczeństwa, mobilnego magazynu i logistyki.

  • innowacyjny
  • bezpieczny
  • niezawodny
  • trzy kanały transmisji danych
  • większa kontrola nad ładunkiem i pojazdem
  • mniejsze ryzyko utraty ładunku
  • w pełni kompatybilny z samochodami autonomicznymi

System Track’A’Truck pozwala widzieć wszystkie ciężarówki Twojej floty bez względu na to, gdzie się znajdują.

System Track'A'Truck

Moduł 1 — bezpieczeństwo

Moduł 2 — mobilny magazyn (opcja)

Moduł 3 — logistyka (opcja)

Zasady realizacji usługi — montaż

Moduł 1 — bezpieczeństwo

Moduł bezpieczeństwa jest podstawowym i najważniejszym elementem systemu Track’A’Truck. Składa się z pięciu współpracujących ze sobą podzespołów.

Chmura

ChmuraChmura

Chmura administrowana przez zespół Track’A’Truck jest sercem systemu. To ona obsługuje cały ruch informacji na temat pojazdów znajdujących się pod jego opieką. Dostęp do niej ma firma spedycyjna, centrum monitoringu i właściciel towaru. Każdy ma dostęp do aplikacji ograniczony do własnej floty, zabezpieczony przez VPN. Chmura umożliwia śledzenie położenia pojazdu, parametrów pojazdu oraz dwustronną komunikację z kierowcą bez konieczności nawiązywania połączenia telefonicznego. Wyposażona jest również w system diagnostyki i autokorekty, który sprawdza poprawność działania poszczególnych elementów, identyfikuje błędy i w razie konieczności restartuje system.

Trackery

TrackeryTrackery

System Track’A’Truck wyposażony jest w dwa nadajniki, które komunikują się ze sobą i stanowią dla siebie nawzajem backup. Przesył danych pomiędzy nimi jest dynamiczny i zależy od parametrów przejazdu, może odbywać się nawet co kilka sekund. Na bieżąco zbierają komplet informacji o pojeździe i jego trasie (m.in. położenie, prędkość itp.) i przesyłają je do aplikacji chmurowej. W przypadku utraty komunikacji z chmurą trackery działają offline, zbierając informacje na bieżąco i przesyłając je od razu po nawiązaniu połączenia. W razie zagłuszenia jednego z trackerów drugi informuje aplikację chmurową o zagrożeniu. W przypadku niepokojącej przerwy w transmisji sygnału GSM jego zadania przejmuje pozostający cały czas w gotowości kanał satelitarny.

Trackery posiadają system diagnostyki i autokorekty, który weryfikuje prawidłowe działanie podzespołów, pozwala na wykrywanie błędów i automatyczny restart trackera w razie potrzeby.

Locker

LockerLocker

Locker to układ elektroniczny odpowiedzialny za blokowanie i otwieranie ładowni (również zdalnie). Zupełnie nowy, wyposażony we własny silnik i system sterowania model rygla obsługiwany jest z zewnętrznej klawiatury lub zdalnie, w zakresie przyznanych uprawnień.

System alternatywnego zasilania naczepy

System alternatywnego zasilania naczepySystem alternatywnego zasilania naczepy

System Track’A’Truck wyposażony jest w dodatkowe źródło zasilania. Dzięki temu naczepa pozbawiona podstawowego źródła zasilania jest w stanie przez dwa tygodnie nadal komunikować się z aplikacją chmurową i przesyłać do niej dane o swoim położeniu.

Tablet (opcja)

TabletTablet

Tablet jest elementem opcjonalnym systemu Track’A’Truck, jednak znacznie ułatwia jego obsługę. Połączony jest z trackerami oraz aplikacją chmurową, a jego stacja bazowa znajduje się w kabinie kierowcy. Tablet umożliwia przeprowadzenie przed wyjazdem testów bezpieczeństwa, ułatwia raportowanie na temat bieżącego stanu systemu oraz stanu technicznego samego pojazdu w trakcie jazdy. Umożliwia kierowcy przesyłanie informacji o aktualnej sytuacji na drogach i ewentualnych zagrożeniach (korek, objazd, postój, napad itp.). Tablet posiada funkcję pełnowartościowej nawigacji, pozwala również na obsługę magazynu mobilnego.

Moduł 2 — mobilny magazyn (opcja)

Moduł 2 — mobilny magazynModuł 2 — mobilny magazyn

Mobilny magazyn jest elementem opcjonalnym systemu Track’A’Truck. Pozwala na aktywne zarządzanie przewozami o niższych wymaganiach bezpieczeństwa. Optymalizuje pracę przewozową dzięki możliwości uzupełnienia ładowni naczepy towarami innych zleceniodawców w trakcie realizacji zlecenia, jeśli nie wydłuży to nadmiernie wytyczonej trasy. Podczas jazdy kierowca dostaje informację na tablet o znajdujących się w pobliżu jego trasy punktach pośrednich, z których może podjąć dodatkowy towar i dostarczyć go do nowych dostawców. Moduł ten pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie posiadanej floty.

Moduł 3 — logistyka (opcja)

Moduł 3 — logistykaModuł 3 — logistyka

Moduł logistyki jest elementem opcjonalnym systemu Track’A’Truck. Pozwala na zestawianie przewozów, zarządzanie flotą, planowanie obsady i bieżące zarządzanie nią oraz na przygotowanie techniczne pojazdów do drogi.

Zasady realizacji usługi — montaż

Montaż systemu odbywa się w jednej z kilkunastu autoryzowanych stacji serwisowych rozlokowanych w całej Europie. Szczegóły zawsze są uzgadniane indywidualnie z każdym klientem, aby zoptymalizować warunki realizacji montażu. W celu ustalenia szczegółowych rozwiązań, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy: office@trackatruck.eu

Kontakt

Kontakt
Kontakt

    For more information, please contact us: